Regulamin sklepu - Sklep Agritruck

1) OGÓLNE WARUNKI

Sklep internetowy, działający pod adresem www.agri-truck.pl prowadzony jest przez firmę

HERMON Sp. z o.o. wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830392 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6390001860, REGON 270542192.

Adres e-mail: sklep@agri-truck.pl numer telefonu: 794 550 103

1. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym www.agri-truck.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT(są cenami brutto).

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

3. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte na stronie internetowej www.agri-truck.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

2) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych lub Firmą.

2. Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka i poprawne wypełnienia formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku zatwierdzającego, zamówienie uważa się za wiążące.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 15:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujący jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.

5. Firma HERMON zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Koszt przesyłki poniżej 500zł brutto ponosi Kupujący.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie klienta faktura VAT.

8. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

 

3) REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt Kupującego(zamówienia powyżej 500zł brutto wysyłka na koszt AGRI-TRUCK).

2. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany przez klienta adres.

3. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.

4. Wszystkie nadawane przesyłki są ubezpieczone.

5. Towar dostarcza Firma Schenker, Fedex oraz DHL w formie przesyłki kurierskiej lub paletowej, czas dostawy 24-48 godzin od chwili nadania.

6. Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.

 

4) KOSZTY TRANSPORTU

1.PACZKI

Poniższa tabela przedstawia koszty transportu zawierające koszty pakowania i wysyłki towaru na terenie Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

 

 Waga

 Standard (wpłata na konto)

 Pobranie

 Do 31,5 kg

 15 zł brutto

 20 zł brutto

 Do 50 kg

 30 zł brutto

 35 zł brutto

 Do 90 kg 

 45 zł brutto

 50 zł brutto

 Do 120 kg 

 70 zł brutto

 75 zł brutto

 Do 150 kg

 85 zł brutto

  90 zł brutto

 

 

2.PALETY

W przypadku przesyłek wielkogabarytowych (felg, bębnów hamulcowych, opon itp.)  wartość ich transportu może być wyższa niż w powyższej tabeli. Informacja o tym będzie wyświetlana przy zamówieniu, udzielona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyłka wielkogabarytowa do 50 kg (tzw. drobnica) wysyłana jest paczką w cenie 40 zł (pobranie 45 zł), towar wielkogabarytowy od 50kg do 180kg wysyłany jest półpaletą w cenie 85 zł (pobranie 90zł), natomiast towar wielkogabarytowy powyżej 180kg wysyłany jest paletą w cenie 150zł (pobranie 160zł).

 

 Opis

 Standard (wpłata na konto)

 Pobranie

 Drobnica 30-50kg

 40 zł brutto

 45 zł brutto

 Półpaleta 50-180kg

 85 zł brutto

 90 zł brutto

 Paleta powyżej 180kg

 150 zł brutto

 160 zł brutto

 

 

3. HERMON zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich. W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.

 

5) SPOSÓB ODBIORU

1. Firma Kurierska dostarcza paczki pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy, Firma Kurierska pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę lub zamówić ponowną dostawę przesyłki do swojej siedziby. Termin odbioru przesyłki przez odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie tego terminu i braku dyspozycji odbiorcy, Firma Kurierska stawia przesyłkę do dyspozycji Zleceniodawcy. Zleceniodawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia o przeszkodzie powinien udzielić informacji odnośnie dalszego postępowania z przesyłką. Po upływie tego terminu i braku instrukcji od nadawcy, Firma Kurierska ma prawo odesłać przesyłkę do Zleceniodawcy na jego koszt i ryzyko.
Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Hermon. Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

2. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Paczka powinna być oklejona taśmą firmową AGRI-TRUCK, która nie może nosić śladów uszkodzenia. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "PROTOKOŁU SZKODY".

3. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY, na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. PROTOKÓŁ SZKODY  spisany w obecności pracownika Firmy Kurierskiej jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

4. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w czasie transportu.

5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie Firmie Kurierskiej (lecz musi to zrobić w dniu doręczenia). Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania PROTOKOŁU SZKODY. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

 

6) PŁATNOŚCI

1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:
- Gotówką za pobraniem. Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi.
- Przelew na konto firmy. Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, który orientacyjnie wyliczany jest automatycznie w momencie składania zamówienia, zależy od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.

3. Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia.

Numer konta: 32 1050 1344 1000 0023 3985 5542 ING Bank Śląski

  

7) REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem w art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, towar jest niezgodny z umową lub widoczne są uszkodzenia powstałe podczas transportu, powinien niezwłocznie poinformować firmę HERMON, nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji oraz odesłać reklamowany towar pod adres:

AGRI-TRUCK
47-400 Racibórz
ul. Grzonki 5
Kamil Szałkowski lub Bartłomiej Blokesz
Telefon: 794 550 103 / 692 912 171
e-mail: sklep@agri-truck.pl

2. Wszelkie przesyłki wysłane za pobraniem lub inną drogą niż określona w zakładce reklamacje i zwroty nie zostaną przyjęte przez sprzedającego.

3. Do wysłanego towaru powinien zostać załączony, wypełniony druk reklamacyjny z opisem stwierdzonej wady oraz dokument zakupu.

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym klient zobowiązany jest wskazać swoje roszczenia(naprawa, wymiana, zwrot pieniędzy). Decyzja w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego oraz sposobu rozpatrzenia należy do sprzedającego.

5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, pod warunkiem, że uszkodzenia nie wynikają z nieprawidłowego użytkowania i nie powstały z winy klienta,
 a jeśli będzie to niemożliwe, sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny sprzedaży lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

6. Reklamacja obejmuje tylko wady powstałe w towarze lub jego funkcjonowaniu, niewidoczne, lub nie wykryte w chwili sprzedaży. Firma Hermon nie ponosi odpowiedzialności za wady będące konsekwencją nieprawidłowego użytkowania, montażu, postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi (jeżeli towar takową posiada) lub złej konserwacji. Dodatkowo reklamacja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niezastosowania się przez Klienta do wskazówek dotyczących użytkowania, zabezpieczenia
i konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub urządzeń współpracujących, napraw dokonywanych we własnym zakresie, lub przez inne podmioty odpowiedzialne, nie będące gwarantem.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

8. W celu uzyskania bliższych informacji na temat reklamacji prosimy o kontakt (reklamacje@agri-truck.pl).

9. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

10.Każdy towar znajdujący się w sklepie internetowym www.agri-truck.pl objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

11. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży za zakupiony towar

12. Za moment dokonania reklamacji należy uznać dzień, w którym Sprzedawca otrzymał wadliwy towar. Za moment uzgodnienia warunków należy uznać moment zaakceptowania  regulaminu reklamacji towaru przez Klienta. Za moment uznania reklamacji uznaje się dzień wystawienia faktury korygującej.

8) ZWROT TOWARU

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Grzonki 5, 47-400 Racibórz lub mailowo.

2. Zwracany towar należy odesłać na swój koszt, razem z otrzymanym dokumentem zakupu
z dopiskiem „zwrot towaru”.

3. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny sprzedaży zakupionego towaru. W tym celu należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają zostać odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany

4. Poniesiony koszt sprzedaży zostanie zwrócony na podany przez klienta rachunek bankowy, w terminie do 14 dni, a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana do klienta.

5. Sprzedający zwraca Kupującemu koszty transportu zwróconego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

6. Zwracany towar nie może nosić widocznych śladów użytkowania, nie może być zniszczony ani uszkodzony. W przypadku zakupu zestawów lub kompletów, zwrot może nastąpić tylko gdy odesłany jest cały komplet/zestaw. W przypadku otrzymania niepełnego zestawu/kompletu, Sprzedający ma prawo pomniejszyć wypłacaną kwotę o wartość brakującej części.

7. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od zawarcia umowy;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- towary sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta.

8. Zwroty urządzeń elektrycznych rozpatrywane będą indywidualnie dla każdego przypadku.

9. Za moment dokonania zwrotu uznaje się dzień przekazania towarów Sprzedawcy, a za moment uzgodnienia warunków należy uznać moment zaakceptowania  regulaminu zwrotów towaru przez Klienta.

 

9) INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmian w zamówieniach, można dokonać tylko do czasu kiedy nie zostało zrealizowane (wysłane).

2. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Agri-truck wysyłając wiadomość email na adres: sklep@agri-truck.pl lub dzwoniąc pod numer: 794 550 103 

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.agri-truck.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.agri-truck.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

- połączenie z siecią Internet;

- posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usług;

10) INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Hermon Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Grzonki 5 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

- imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
- w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

- zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,

- realizacji obowiązków Hermon Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych, 

- ochrony praw Hermon Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

- przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Hermon Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. Podmiotom, z którymi Hermon Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Hermon Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Hermon Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Hermon Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Hermon Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Hermon Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Hermon Sp. z o.o.,

2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Hermon Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Hermon Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Hermon Sp. z o.o.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Hermon Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Hermon Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Hermon Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.

4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Hermon Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Hermon Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Hermon Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Hermon Sp. z o.o. email: iod@hermon.com.pl Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.