Czy zawiesia podlegają pod kontrolę UDT? - Sklep Agritruck

Czy zawiesia podlegają pod kontrolę UDT?

Zawiesia bardzo rzadko stanowią integralną część dźwignicy. Choć jest ono bardzo często używane w przypadku różnorodnych urządzeń, takich jak żuraw, suwnica czy cięgnik. Zawiesia mają bardzo zróżnicowaną rolę podczas swojej pracy. Służyć mogą do podtrzymywania podnoszonego ładunku, ale także są skuteczne przy obwiązywaniu lub zawieszaniu. Mimo tak wielu niezwykle znaczących funkcji są one umiejscowione jedynie na haku zblocza. Wyposażenie to ma charakter dodatkowy, dlatego wiele osób ma pewne wątpliwości, czy zawiesia podlegają pod kontrolę UDT. Jak regulują tę kwestię przepisy?

Co podlega kontroli UDT? Zawiesia do nich należą?

Kontroli UDT podlegają liczne urządzenia transportu bliskiego. Aby mogła być ona przeprowadzona, niezbędne jest złożenie w tym wymiarze odpowiedniego wniosku w celu dokonania prawidłowej rejestracji. Wniosek ten musi zawierać konkretne informacje, między innymi czy ma odbyć się zmiana danych urządzenia, czy przeprowadzone mają być badania w tym zakresie. Odpowiednim miejscem do złożenia tego dokumentu jest lokalny oddział UDT. Niezbędne jest także dołączenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej urządzenia. Ważne, aby dołączone były dwa egzemplarze — oba w języku polskim. Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku odpowiednio wykwalifikowana osoba przeprowadza kontrolę stanu technicznego. 

Badanie przez doświadczonego inspektora będzie weryfikowało, czy za sprawą urządzenia możliwe jest dalsze użytkowanie, które będzie przebiegało w pełni bezpieczny sposób. Obligatoryjnej rejestracji w UDT podlegają urządzenia transportu bliskiego takie jak wszelkiego rodzaju: suwnic i wciągarki, podesty ruchome, hakowce i bramowce. Oczywiście poddane testom muszą zostać także żurawie samojezdne, zarówno wieżowe, jak i przenośne, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, czy nawet potocznie nazywane klapami windy załadowcze.

Czy zawiesia podlegają pod kontrolę UDT?

Zawiesia, które są osprzętem dźwignicowym w zależności od producenta i późniejszego dedykowanego przeznaczenia, mogą zostać wykonane z różnych materiałów o innych parametrach. Osprzętem do podnoszenia są wszystkie rodzaje zawiesi, w których wyróżnia się między innymi warianty pasowe, łańcuchowe i liniowe. Zawiesi nie można kwalifikować do maszyn, gdyż nie wpisują się w ich definicję. Niezbędne jest jednak spełnianie wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z tym osprzętem dźwignicowym. 

Bezpośredniej kontroli UDT zawiesia nie podlegają, jednak nie zwalnia to właścicieli firm z obowiązkowego przeprowadzania kontroli stanu technicznego w sposób regularny. Niezwykle ważne, aby tych działań dokonywały wykwalifikowane osoby. W przypadku braku posiadania wystarczających kompetencji warto się w tej kwestii zgłosić do specjalistów. Istnieje na rynku sporo firm usługowych, które zrealizują te działania w sprawny sposób. Dlatego w trosce o prawidłowe funkcjonowanie osprzętu i bezpośrednio związane z nim bezpieczeństwo warto skorzystać z ich usług.  Jest to niezwykle ważne, ponieważ ma wpływ nie tylko na przebieg pracy, ale bezpośrednio oddziaływać może na pracowników, którym powierzone zostały dane obowiązki. Każde z zawiesi powinno zostać odpowiednio skontrolowane pod różnymi względami. Należą do nich spełnienie ogólnych wymagań i badań, wraz z przestrzeganiem wszelkich zasad określonych przez wytwórcę. Zaliczają się do tego przede wszystkim aspekty związane przede wszystkim z używaniem oraz konserwacją. Niezbędne są również wszelkie aspekty bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem podczas użytkowania. 

Zawiesia w naszym sklepie!

Zawiesia transportowe UDT — o co należy zadbać?

Zawiesia służą najczęściej do wielopunktowego podwieszania, podtrzymywania transportowego ładunku, jak również do obwiązania. Za jego sprawą możliwe jest zastosowanie haku w przypadku maszyny, na której nie da się tego wykonać bez dodatkowego osprzętu. 

W zależności od ładunku, który jest w danym czasie obsługiwany, konieczne będzie dobranie innego rodzaju zawiesi. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno konkretnemu obciążającemu przedmiotowi, jak i osobom, które przy tych kwestiach pracują. 

Zawiesia wyposażone w cięgna z lin stalowych, więc doskonale sprawdzą się przy różnorodnych ładunkach. Są one niezwykle odporne, skutecznie poradzą sobie nawet z ostrymi krawędziami i dużym obciążeniem. Mogą być jednak w pewien sposób wrażliwe na chemikalia, dlatego należy zwrócić na to uwagę podczas doboru zawiesia transportowego do ładunku bogatego w związki chemiczne. 

Zawiesia pasowe doskonale sprawdzą się w sytuacjach, gdy dany ładunek posiada sporą wrażliwość na nacisk. Można za ich sprawą skutecznie i bezpiecznie opasać czy przewiązywać. Za ich sprawą możliwe jest skuteczniejsze rozłożenie sił. Dobierając jednak ten aspekt, należy zwrócić uwagę na wszelkie normy, które zostały wskazane przez Dyrektywę Maszynową. 

Czy zawiesia podlegają kontroli UDT? Nie podlegają, jednak należy zadbać o ich sprawność poprzez regularne kontrolowanie stanu technicznego. W trosce o bezpieczeństwo można skorzystać z wykwalifikowanych firm usługowych, jednak możliwe jest zadbanie o tę kwestię samodzielnie.  

Leave a comment