1) OGÓLNE WARUNKI

Sklep internetowy, działający pod adresem www.agri-truck.pl prowadzony jest przez firmę

Hermon Czech & Muzia Spółka Jawna wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070036 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6390001860, REGON 270542192.

Adres e-mail: sklep@agri-truck.pl numer telefonu: 794 550 103

1. Ceny towarów znajdujące się w sklepie internetowym www.agri-truck.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT(są cenami brutto).

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od sklepu internetowego, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

3. Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte na stronie internetowej www.agri-truck.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

2) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym musi być osobą pełnoletnią, posiadającą zdolność do czynności prawnych lub Firmą.

2. Zakup towaru następuje poprzez umieszczenie wybranego towaru do koszyka i poprawne wypełnienia formularza zamówienia. Każde zamówienie będzie potwierdzone elektronicznie, a w szczególnych przypadkach telefonicznie. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku zatwierdzającego, zamówienie uważa się za wiążące.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godz. 15:00 w dni robocze, w soboty oraz w niedziele i święta realizowane będą najpóźniej w najbliższy dzień roboczy. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie, formy płatności oraz czasu dostarczenia przesyłki.

4. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, lub nieoczekiwanego wydłużenia czasu koniecznego do sprowadzenia zamówionego towaru Kupujący jest natychmiast informowany o takim fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, przy czym Kupujący może anulować lub zmienić zamówienie bądź jego część.

5. Firma HERMON zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru w magazynie oraz u dostawców lub w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin. Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Koszt przesyłki poniżej 500zł brutto ponosi Kupujący.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie klienta faktura VAT.

8. Użytkownik, który dokona akceptacji rejestracji w sklepie internetowym, pod warunkiem wyrażenia na to zgody, będzie otrzymywał informacje handlowe na temat usług, produktów i ofert specjalnych wprowadzonych przez sklep internetowy.

 

3) REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez przewoźnika na koszt Kupującego(zamówienia powyżej 500zł brutto wysyłka na koszt AGRI-TRUCK).

2. Dostawa towaru odbywa się pod wskazany przez klienta adres.

3. Paczki wysyłane i dostarczane są tylko w dni robocze.

4. Wszystkie nadawane przesyłki są ubezpieczone.

5. Towar dostarcza Firma Schenker w formie przesyłki kurierskiej, czas dostawy 24-48 godzin od chwili nadania.

6. Za opóźnienie w dostawie, wynikłe z winy przewoźnika sklep nie odpowiada.

 

4) KOSZTY TRANSPORTU

1.PACZKI

Poniższa tabela przedstawia koszty transportu zawierające koszty pakowania i wysyłki towaru na terenie Polski. Ewentualne wysyłki towaru za granicę będą rozpatrywane indywidualnie.

 

 Waga

 Standard (wpłata na konto)

 Pobranie

 Do 30 kg

 15 zł brutto

 20 zł brutto

 Do 50 kg

 30 zł brutto

 35 zł brutto

 Do 90 kg 

 45 zł brutto

 50 zł brutto

 Do 120 kg 

 70 zł brutto

 75 zł brutto

 Do 150 kg

 85 zł brutto

  90 zł brutto

 

 

2.PALETY

W przypadku przesyłek wielkogabarytowych(felg, bębnów hamulcowych, opon itp.)  wartość ich transportu może być wyższa niż w powyższej tabeli. Informacja o tym będzie wyświetlana przy zamówieniu, udzielona telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przesyłka wielkogabarytowa do 50 kg (tzw. drobnica) wysyłana jest paczką w cenie 40 zł (pobranie 45 zł), towar wielkogabarytowy od 50kg do 180kg wysyłany jest półpaletą w cenie 85 zł (pobranie 90zł), natomiast towar wielkogabarytowy powyżej 180kg wysyłany jest paletą w cenie 150zł (pobranie 160zł).

 

 Opis

 Standard (wpłata na konto)

 Pobranie

 Drobnica 30-50kg

 40 zł brutto

 45 zł brutto

 Półpaleta 50-180kg

 85 zł brutto

 90 zł brutto

 Paleta powyżej 180kg

 150 zł brutto

 160 zł brutto

 

 

3. HERMON zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu w szczególnych przypadkach kiedy nie ma możliwości spakowania przesyłki w jedną paczkę zarówno ze względów bezpieczeństwa towaru jak i ograniczeń firm kurierskich. W przypadku ewentualnej zmiany kosztów transportu Klient jest każdorazowo informowany.

 

5) SPOSÓB ODBIORU

1. Firma kurierska Schenker dostarcza paczki pod wskazany adres. W przypadku nieobecności odbiorcy Schenker pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę lub zamówić ponowną dostawę przesyłki do swojej siedziby. Termin odbioru przesyłki przez odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie tego terminu i braku dyspozycji odbiorcy, Schenker stawia przesyłkę do dyspozycji Zleceniodawcy. Zleceniodawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia o przeszkodzie powinien udzielić informacji odnośnie dalszego postępowania z przesyłką. Po upływie tego terminu i braku instrukcji od nadawcy Schenker ma prawo odesłać przesyłkę do Zleceniodawcy na jego koszt i ryzyko.
Po tym terminie towar będzie zwrócony do magazynu Hermon. Ponowne dostarczenie będzie możliwe po pokryciu opłat wynikających z jego zwrotu, równych kosztom dostawy.

2. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Paczka powinna być oklejona taśmą firmową Hermon, która nie może nosić śladów uszkodzenia. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji".

3. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy Schenker jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

4. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

5. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

 

6) PŁATNOŚCI

1. Oferujemy następujące metody regulowania zapłaty:
- Gotówką za pobraniem. Kupujący płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi.
- Przelew na konto firmy. Metoda ta polega na przelaniu na konto naszej firmy kwoty wystarczającej do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

2. Do przesyłki doliczany jest koszt transportu, który orientacyjnie wyliczany jest automatycznie w momencie składania zamówienia, zależy od formy wyboru dostawy oraz płatności i wagi towaru.

3. Przy przelewie na nasze konto prosimy o wpisanie w tytule numeru zamówienia.

Numer konta: 32 1050 1344 1000 0023 3985 5542 ING Bank Śląski

  

7) REKLAMACJE

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, towar jest niezgodny z umową lub widoczne są uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien poinformować firmę HERMON o zaistniałej sytuacji oraz w razie potrzeby odesłać reklamowany towar pod adres:

AGRI-TRUCK

47-400 Racibórz

Ul.Grzonki 5

Kamil Szałkowski

Telefon: 794 550 103

e-mail: sklep@agri-truck.pl

2. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, klient powinien wysłać towar na swój koszt.

3. Do wysłanego towaru powinien być załączony wypełniony druk reklamacyjny z opisem reklamowanej cechy produktu.

4.Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

8. W celu uzyskania bliższych informacji na temat reklamacji prosimy o kontakt.

9. W przypadku produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

10.Każdy towar znajdujący sie w sklepie internetowym www.agri-truck.pl objęty jest 12 miesięczną gwarancją.

8) ZWROT TOWARU

1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Grzonki 5; 47-400 Racibórz.

2. Zwracany towar należy odesłać, na swój koszt, razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu z dopiskiem „zwrot towaru”.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. W tym celu należy podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Zwracany towar powinien być bezpiecznie zapakowany i oznaczony widocznym miejscu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana do klienta.

5. Usługodawca zwraca Usługobiorcy koszty transportu zwróconego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

6. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciu dni od zawarcia umowy;
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy;
- usług w zakresie gier hazardowych.

 

9) INFORMACJE DODATKOWE

1. Zmian w zamówieniach, można dokonać tylko do czasu kiedy nie zostało zrealizowane (wysłane).

2. Użytkownik może udostępniać swoje konto osobom trzecim wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. W razie zmian w danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik niezwłocznie dokona ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Agri-truck wysyłając wiadomość email na adres: sklep@agri-truck.pl lub dzwoniąc pod numer: 794 550 103 

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.agri-truck.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.agri-truck.pl użyte są w celach informacyjnych.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:

- połączenie z siecią Internet;

- posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usług;